Keirin

42 sản phẩm
MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG ĐẶT SÀN THỔI TRỰC TIẾP DAIKIN PACKAGED FVGR06NV1

MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG ĐẶT SÀN THỔI TRỰC TIẾP DAIKIN PACKAGED FVGR06NV1

Liên hệ
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ PACKAGED DAIKIN FDR06NY1

MÁY LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ PACKAGED DAIKIN FDR06NY1

Liên hệ
MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG ĐẶT SÀN THỔI TRỰC TIẾP DAIKIN PACKAGED FVG06BV1

MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG ĐẶT SÀN THỔI TRỰC TIẾP DAIKIN PACKAGED FVG06BV1

Liên hệ
MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG ĐẶT SÀN THỔI TRỰC TIẾP DAIKIN PACKAGED FVGR05NV1

MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG ĐẶT SÀN THỔI TRỰC TIẾP DAIKIN PACKAGED FVGR05NV1

Liên hệ
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ PACKAGED DAIKIN FDR05NY1

MÁY LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ PACKAGED DAIKIN FDR05NY1

Liên hệ
MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG ĐẶT SÀN THỔI TRỰC TIẾP DAIKIN PACKAGED FVG05BV1

MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG ĐẶT SÀN THỔI TRỰC TIẾP DAIKIN PACKAGED FVG05BV1

Liên hệ
Dàn nóng điều hòa trung tâm VRV Daikin

Dàn nóng điều hòa trung tâm VRV Daikin

Liên hệ
Máy điều hòa trung tâm RMV Reetech

Máy điều hòa trung tâm RMV Reetech

Liên hệ
Điều hòa trung tâm VRV III của Daikin

Điều hòa trung tâm VRV III của Daikin

Liên hệ
Điều hòa trung tâm công nghiệp

Điều hòa trung tâm công nghiệp

Liên hệ
0%
HỆ THỐNG VRV

HỆ THỐNG VRV

Liên hệ
0%
HỆ THỐNG ĐH MULTI 1 DÀN NÓNG NHIỀU DÀN LẠNH

HỆ THỐNG ĐH MULTI 1 DÀN NÓNG NHIỀU DÀN LẠNH

Liên hệ
ĐH Water Chillers Daikin

ĐH Water Chillers Daikin

Liên hệ
ĐH Trung tâm Daikin VRVIII-S

ĐH Trung tâm Daikin VRVIII-S

Liên hệ
0%
FTE25LV1V/RE25LV1V

FTE25LV1V/RE25LV1V

6.800.000 VNĐ
0%
ĐHKK DAIKIN 1 CHIỀU FTE20MV1V/RE20MV1V, 7.500BTU

ĐHKK DAIKIN 1 CHIỀU FTE20MV1V/RE20MV1V, 7.500BTU

6.990.000 VNĐ
0%
FTNE25MV1V9/ RNE25MV1V- R410a

FTNE25MV1V9/ RNE25MV1V- R410a

7.000.000 VNĐ
0%
ĐHKK DAIKIN 1 CHIỀU FTE25MV1V/RE25MV1V, 8.900BTU

ĐHKK DAIKIN 1 CHIỀU FTE25MV1V/RE25MV1V, 8.900BTU

7.290.000 VNĐ
0%
ĐHKK Daikin 1 chiều 9.000BTU FTE25LV1V/RE25LV1V

ĐHKK Daikin 1 chiều 9.000BTU FTE25LV1V/RE25LV1V

7.690.000 VNĐ
0%
FTM25KV1V/RM25KV1V Gas R32

FTM25KV1V/RM25KV1V Gas R32

8.400.000 VNĐ
FTM25KV1V/RM25KV1V Gas R32

FTM25KV1V/RM25KV1V Gas R32

8.400.000 VNĐ
FTE35LV1V/RE35LV1V

FTE35LV1V/RE35LV1V

8.900.000 VNĐ
Máy điều hòa trung tâm Daikin

Máy điều hòa trung tâm Daikin

8.964.235 VNĐ
ĐIỀU HÒA DAIKIN 1 CHIỀU 9.000BTU FT25JV1V/R25JV1V

ĐIỀU HÒA DAIKIN 1 CHIỀU 9.000BTU FT25JV1V/R25JV1V

8.990.000 VNĐ
0%
FTNE35MV1V9/ RNE35MV1V - R410a

FTNE35MV1V9/ RNE35MV1V - R410a

9.000.000 VNĐ
0%
FTKC25NVMV/RKC25NVMV Inverter R32

FTKC25NVMV/RKC25NVMV Inverter R32

9.350.000 VNĐ
ĐH DAIKIN 1 CHIỀU 12.000BTU FTE35LV1V/RE35LV1V

ĐH DAIKIN 1 CHIỀU 12.000BTU FTE35LV1V/RE35LV1V

9.390.000 VNĐ
0%
FTKD25HVMV/RKD25HVMV( inverter R22)

FTKD25HVMV/RKD25HVMV( inverter R22)

9.500.000 VNĐ
DAIKIN1CHIỀU INVERTER FTKD25HVMV/RKD25HVMV

DAIKIN1CHIỀU INVERTER FTKD25HVMV/RKD25HVMV

9.990.000 VNĐ
0%
FTKS25GMV/RKS25GVMV(Inverter R410A)

FTKS25GMV/RKS25GVMV(Inverter R410A)

11.000.000 VNĐ
0%
ĐH Daikin 2 chiều INVERTER FTXD25HVMV/RXD25HVMV

ĐH Daikin 2 chiều INVERTER FTXD25HVMV/RXD25HVMV

11.890.000 VNĐ
0%
ĐHKK DAIKIN FTKD35GVMV 10.900BTU

ĐHKK DAIKIN FTKD35GVMV 10.900BTU

11.900.000 VNĐ